Cổ Pháp

trang định hướng Wikimedia

Cổ Pháp có thể là:

  • Hương Cổ Pháp (còn gọi là Châu Cổ Pháp): một đơn vị hành chính Việt Nam xưa, thuộc huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn. Hương này gồm các làng Dương Lôi, Đình Bảng, Đại Đình và Phù Lưu.
  • Cổ Pháp điện: tên gọi khác của Đền Lý Bát Đế ở phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn.
  • Chùa Cổ Pháp ở làng Đại Đình (nay thuộc khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn), tương truyền là nơi Lý Công Uẩn chào đời và lớn lên.