Tiếu Cổ Vương (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cổ Vương)

Tiếu Cổ Vương (chữ Hán 肖古王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa