Cổ cồn trắng

trang định hướng Wikimedia

Cổ cồn trắng có thể là:

  • Công nhân cổ trắng, những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, sales-coordination. Lực lượng "công nhân" này có nghề nghiệp và năng lực trái ngược với các công nhân cổ xanh vốn công tác trong các lĩnh vực cần đến lao động tay chân
  • Đây là khái niệm dùng ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Ở Pháp người ta gọi công nhân là những người col-bleu (cổ áo màu xanh - tức mặc áo xanh), còn những viên chức văn phòng thì gọi là col-blanc (tương tự: mặc áo trắng).

Cách gọi này là một cách hoán dụ của người Pháp dựa trên trang phục đặc trưng của 2 bộ phận nhân viên. Sau này, trong tiếng Việt mới được vận dụng rộng ra, cổ cồn trắng được ngầm coi là tầng lớp trí thức, lao động trí óc,... Đôi khi được hiểu theo nghĩa xấu như trong phim Cảnh sát hình sự. Còn cách gọi cổ cồn là gốc từ tiếng Pháp, "Col nghĩa là cổ áo, phát âm là "côn" nên đọc là cổ cồn.