Cổ văn tự học

(Đổi hướng từ Cổ tự học)

Cổ văn tự học là ngành nghiên cứu phương thức giải mã, đọc và xác định niên đại các văn bản lịch sử.[2]

Di chúc William Shakespeare[1]

Chú thích sửa

  1. ^ Cardenio, Or, the Second Maiden's Tragedy, pp. 131-3: By William Shakespeare, Charles Hamilton, John Fletcher (Glenbridge Publishing Ltd., 1994) ISBN 0-944435-24-6
  2. ^ 'Palaeography', Oxford English Dictionary.