Cổng thông tin:Nội dung chọn lọc

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Nội dung chọn lọc tại Wikipedia tiếng Việt
Ngôi sao nội dung chọn lọc
Ngôi sao nội dung chọn lọc

Nội dung chọn lọc đại diện cho phần tốt nhất mà Wikipedia mang lại. Đây là những bài viết, hình ảnh và nhiều sự đóng góp khác thể hiện kết quả tốt đẹp của những nỗ lực hợp tác nhằm phát triển Wikipedia. Tất cả những nội dung chọn lọc đều trải qua quá trình xem xét, trừ các hình ảnh chọn lọc đã được chọn trên Wikimedia Commons, để chắc chắn rằng chúng đạt được những tiêu chuẩn cao nhất và có thể trở thành những ví dụ điển hình về mục đích cuối cùng của chúng ta. Một ngôi sao màu vàng (Ngôi sao nội dung chọn lọc) ở góc bên phải, đầu trang cho biết rằng nội dung này đã được chọn lọc.

Nội dung chọn lọc:

Nội dung chọn lọc mới sửa

Bài viết Danh sách
Chủ điểm Cổng thông tin

Công việc chọn lọc

Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin
Chọn lọc 449 / T 126+4.081 / T 174 / T 13 / T 11 / T
Tiêu chuẩn BVCL? / T HACL? / T DSCL? / T CĐCL? / T CTTCL? / T
Bình chọn UCVBVCL / T UCVDSCL / T UCVCĐCL / T UCVCTTCL / T
Rút sao RSBVCL / T RSDSCL / T RSCDCL / T RSCTTCL / T
182 / T 2 / T