Cộng đồng khối dân cư tại Pháp

Cộng đồng khối dân cư (tiếng Pháp: communauté d'agglomération) là một cơ cấu chính quyền vùng đô thị tại Pháp, được thiết lập theo luật Chevènement năm 1999. Đây là một trong ba cơ cấu của liên xã, ít hòa nhập hơn so với một cộng đồng đô thị nhưng hòa nhập hơn so với một cộng đồng xã. Các cộng đồng khối dân cư gồm có một (thị) có ít nhất 15.000 người (hay một tỉnh lị/quận lị có ít hơn 15.000 người) và các xã độc lập lân cận.


Bài viết này là một trong chuỗi bài
Phân cấp hành chính Pháp

(gồm vùng hải ngoại)

(gồm tỉnh hải ngoại)

Cộng đồng đô thị
Cộng đồng khối dân cư
Cộng đồng xã
Xã đoàn khối dân cư mới

Xã liên kết
Quận nội thị

Phân cấp khác ở hải ngoại Pháp

Cộng đồng hải ngoại
Cộng đồng đặc biệt
Xứ hải ngoại
Lãnh thổ hải ngoại
Đảo Clipperton

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2009, có 174 cộng đồng khối dân cư tại Pháp (167 tại Chính quốc Pháp và 7 tại các tỉnh hải ngoại), với tổng dân số kết hợp là 21 triệu người.[1] Dân số (tính đến lần điều tra dân số năm 2006) của các cộng đồng khối dân cư có quy mô từ 406.140 người (Cộng đồng khối dân cư Montpellier Agglomération) đến 28.372 người (Cộng đồng khối dân cư Pays de Flers).

Các cộng đồng khối dân cư có trên 200.000 người sửa

(xếp theo dân số tính đến lần điều tra dân số tháng 1 năm 2006)[2]

 1. Cộng đồng khối dân cư Montpellier Agglomération – 406.140 người
 2. Cộng đồng khối dân cư Toulon Provence Méditerranée – 405.331
 3. Cộng đồng khối dân cư Rouennaise (Agglo. de Rouen) – 404.052
 4. Cộng đồng khối dân cư Grenoble Alpes Métropole – 396.657
 5. Cộng đồng khối dân cư Rennes Métropole – 386.066
 6. Cộng đồng khối dân cư Saint-Étienne Métropole – 378.754
 7. Cộng đồng khối dân cư Pays d'Aix-en-Provence – 354.661
 8. Cộng đồng khối dân cư Plaine Commune – 341.314
 9. Cộng đồng khối dân cư Clermont Communauté – 279.621
 10. Cộng đồng khối dân cư Orléans Val de Loire – 272.572
 11. Cộng đồng khối dân cư Angers Loire Métropole – 265.386
 12. Cộng đồng khối dân cư Tours Plus – 264.928
 13. Khối dân cư Mulhouse Alsace – 252.000
 14. Cộng đồng khối dân cư Havraise – 246.195
 15. Cộng đồng khối dân cư Lens - Liévin – 246.097
 16. Cộng đồng khối dân cư dijonnaise (Grand Dijon) – 244.496
 17. Cộng đồng khối dân cư Nîmes Métropole – 229.470
 18. Cộng đồng khối dân cư Metz Métropole (CA2M) – 222.774
 19. Cộng đồng khối dân cư Caen la Mer – 218.150
 20. Cộng đồng khối dân cư Perpignan Méditerranée – 214.426
 21. Cộng đồng khối dân cư Reims – 211.049
 22. Cộng đồng khối dân cư Artois (xã Artois) – 206.759

Tham khảo sửa

 1. ^ (tiếng Pháp) Direction générale des collectivités locales (DGCL), Ministry of the Interior. “Répartition des EPCI à fiscalité propre par département au 01/01/2009” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2009.
 2. ^ (tiếng Pháp) Direction générale des collectivités locales (DGCL), Ministry of the Interior. “Base des EPCI à fiscalité propre”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2009.

Liên kết ngoài sửa