Mở trình đơn chính

Cộng đồng khối dân cư tại Pháp

Cộng đồng khối dân cư (tiếng Pháp: communauté d'agglomération) là một cơ cấu chính quyền vùng đô thị tại Pháp, được thiết lập theo luật Chevènement năm 1999. Đây là một trong ba cơ cấu của liên xã, ít hòa nhập hơn so với một cộng đồng đô thị nhưng hòa nhập hơn so với một cộng đồng xã. Các cộng đồng khối dân cư gồm có một (thị) có ít nhất 15.000 người (hay một tỉnh lị/quận lị có ít hơn 15.000 người) và các xã độc lập lân cận.


Bài viết này là một trong chuỗi bài
Phân cấp hành chính Pháp

(gồm vùng hải ngoại)

(gồm tỉnh hải ngoại)

Cộng đồng đô thị
Cộng đồng khối dân cư
Cộng đồng xã
Xã đoàn khối dân cư mới

Xã liên kết
Quận nội thị

Phân cấp khác ở hải ngoại Pháp

Cộng đồng hải ngoại
Cộng đồng đặc biệt
Xứ hải ngoại
Lãnh thổ hải ngoại
Đảo Clipperton

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2009, có 174 cộng đồng khối dân cư tại Pháp (167 tại Chính quốc Pháp và 7 tại các tỉnh hải ngoại), với tổng dân số kết hợp là 21 triệu người.[1] Dân số (tính đến lần điều tra dân số năm 2006) của các cộng đồng khối dân cư có quy mô từ 406.140 người (Cộng đồng khối dân cư Montpellier Agglomération) đến 28.372 người (Cộng đồng khối dân cư Pays de Flers).

Các cộng đồng khối dân cư có trên 200.000 ngườiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi