Cộng đồng mạng (thường được viết tắt là CĐM) hay cộng đồng trực tuyến là một cộng đồng ảo trong đó các thành viên tương tác với nhau chủ yếu thông qua mạng Internet. Đa phần, cộng đồng mạng cảm giác giống như gia đình, gồm có một "nhóm các thành viên bè bạn vô hình".[1] Những người mong muốn là một phần của cộng đồng mạng thường phải trở thành thành viên trên một trang web cụ thể và tất nhiên phải cần có kết nối Internet. Một cộng đồng mạng có thể hoạt động như một hệ thống thông tin nơi các thành viên có thể đăng bài, bình phẩm trong các cuộc tranh luận, tư vấn lời khuyên hay cộng tác. Thường thì mọi người giao tiếp thông qua các trang mạng xã hội, phòng chat, diễn đàn, danh sách thư điện tử (e-mail) và các bảng thảo luận. Người ta cũng có thể tham gia cộng đồng mạng thông qua các video game, blogthế giới ảo.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ H. Rheingold (2001). Soạn tại thành phố New York, tiểu bang New York. The virtual community: Homesteading on the electronic frontier. Nhà xuất bản Harper Perennial. 

Đọc thêmSửa đổi

 • Barzilai, G. (2003). Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Dasgupta, S. (2010). Social Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global. (ISBN 1-605-66984-9).
 • Ebner, W.; Leimeister, J. M.; Krcmar, H. (2009): Community Engineering for Innovations -The Ideas Competition as a method to nurture a Virtual Community for Innovations. In: R&D Management, 39 (4), pp. 342–356 [1]
 • Else, Liz & Turkle, Sherry. "Living online: I'll have to ask my friends", New Scientist, issue 2569, 20 September 2006. (interview)
 • Hafner, K. 2001. The WELL: A Story of Love, Death and Real Life in the Seminal Online Community Carroll & Graf Publishers (ISBN 0-7867-0846-8)
 • Gurak, Laura J. 1997. Persuasion and Privacy in Cyberspace: the Online Protests over Lotus Marketplace and the Clipper Chip. New Haven: Yale University Press.
 • Hagel, J. & Armstrong, A. (1997). Net Gain: Expanding Markets through Virtual Communities. Boston: Harvard Business School Press (ISBN 0-87584-759-5)
 • IRMA. Virtual Communities: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. IGI Global: New York, NY (ISBN 1-609-60100-9)
 • Jones, G. Ravid; Rafaeli, S. (2004). “Information Overload and the Message Dynamics of Online Interaction Spaces: A Theoretical Model and Empirical Exploration”. Information Systems Research 15 (2): 194–210. doi:10.1287/isre.1040.0023. 
 • Kim, A.J. (2000). Community Building on the Web: Secret Strategies for Successful Online Communities. London: Addison Wesley (ISBN 0-201-87484-9)
 • Kim, A.J. (2004). "Emergent Purpose." Musings of a Social Architect. January 24, 2004. Retrieved April 4, 2006 [2].
 • Leimeister, J. M.; Sidiras, P.; Krcmar, H. (2006): Exploring Success Factors of Virtual Communities: The Perspectives of Members and Operators. In: Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce (JoCEC), 16 (3&4), 277–298
 • Leimeister, J.M.; Krcmar, H. (2005): Evaluation of a Systematic Design for a Virtual Patient Community. In: Journal of Computer-Mediated Communication, 10 (4) [3].
 • Preece, J. (2000). Online Communities: Supporting Sociability, Designing Usability. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. (ISBN 0-471-80599-8)
 • Davis Powell, Connie. "Iou Already Have Zero Privacy. Getoverit!"1WouldWarrenand Brandeis Argue for Privacy for Social Networking?" Pace Law Review 31.1 (2011): 146–81.
 • Salkin, Patricia E. "Social Networking and Land Use Planning and Regulation: Practical Benefits, Pitfalls, and Ethical Considerations." Pace Law Review 31.1 (2011): 54–94.
 • Romm-Livermore, C. & Setzekorn, K. (2008). Social Networking Communities and EDating Services: Concepts and Implications. IGI Global: New York. (ISBN 1-605-66104-X)

Liên kết ngoàiSửa đổi