Cộng Công (共工), hay Cộng Công thị (共工氏), là một nhân vật truyền thuyết Trung Hoa, là vị thần nước cổ đại. Cũng có tài liệu cho rằng Cộng Công là một bộ lạc thường gây loạn trong Tứ tội.[1]

Tức giận húc đổ núi Bất ChuSửa đổi

Theo Liệt Tử, Thang vấn thiên, Cộng Công là thủy thần, con trai của Chúc Dung (cháu năm đời của Viêm Đế)

  1. ^ Tứ tội (四罪) gồm: Hoan Đâu, Tam Miêu, Cổn, Cộng Công.