Mở trình đơn chính

Cộng hòa Tập trung México (tiếng Tây Ban Nha: República Centralista de México), tên chính thức Cộng hòa México (tiếng Tây Ban Nha: República Mexicana) là một chế độ chính trị đơn nhất thành lập ở México vào ngày 23 Tháng 10 năm 1835, sau khi bãi bỏ Hiến pháp 1824. Giống như các moderado Tây Ban Nha, những người bảo thủ Mexico đã được lấy cảm hứng từ lý tưởng của một nhà nước cộng hòa hành chính, tập trung tại Cộng hòa Tập trung 1835-1846.[2] Chế độ đơn nhất được chính thức thành lập vào ngày 30 tháng 12 năm 1836, với sự ban hành bảy luật hiến pháp. Cộng hòa Tập trung kéo dài gần mười một năm. Ngày 22 tháng 8 năm 1846, quyền Tổng thống José Mariano Salas, ban hành sắc lệnh đã khôi phục Hiến pháp năm 1824 và với điều này, sự trở lại của chủ nghĩa liên bang.

Cộng hòa México
República Mexicana

 

 

 

1835–1846
Quốc kỳ Quốc huy
Cộng hòa Mexico năm 1843.
Thủ đô Thành phố México
Ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Nha (chính thức), tiếng Nahuatl, tiếng Yucatec Maya, tiếng Mixteca, tiếng Zapotec
Tôn giáo Công giáo Rôma
Chính quyền Cộng hòa Unitary
Tổng thống
 •  1835–1836 Miguel Barragán (đầu tiên)
 •  1846 José Mariano Salas (cuối cùng)
Lập pháp Quốc hội
 •  Thượng viện Thượng viện
 •  Hạ viện Hạ viện
Lịch sử
 •  1824 Hiến pháp bãi bỏ 23 tháng 10 1835
 •  Siete Leyes đã ban hành 15 tháng 12 năm 1835
 •  Độc lập Texas 2 tháng 3 năm 1836
 •  Chiến tranh Hoa Kỳ-México 1846–1848
 •  Hiến pháp 1824 được khôi phục 22 tháng 8 1846
Diện tích
 •  1839 4.350.000 km² (1.679.544 sq mi)
Dân số
 •  1836 (ước tính) [1] 7.843.132 
 •  1842 (ước tính) 7.016.300 
Tiền tệ Real México
Tiền thân
Kế tục
Cộng hòa Mexico đầu tiên
Cộng hòa Rio Grande
Soconusco
Tabasco
Cộng hòa Liên bang Mexico thứ hai
Cộng hòa Texas
Cộng hòa Rio Grande
Tabasco
Cộng hòa Yucatán
Cộng hòa California
Hiện nay là một phần của  México

 Hoa Kỳ

Nỗ lực duy trì chế độ cộng hòa tập trung đã tạo ra một giai đoạn hỗn loạn tạo ra sự bất ổn chính trị nghiêm trọng, những cuộc nổi dậy vũ trang và những cuộc nổi dậy như cuộc nổi dậy ở Zacatecas, cuộc cách mạng Texas, sự phân chia Tabasco, sự độc lập của Coahuila, Nuevo León và Tamaulipas đã hình thành Cộng hòa Rio Grande và cuối cùng là sự độc lập của Yucatán.

Cộng hòa México trải qua mười một đời tổng thống. Không ai được hoàn thành nhiệm kỳ của họ trước khi giải thể của nước Cộng hòa. Trong thời gian này có hai cuộc xung đột quốc tế; chiến tranh Pastry, gây ra bởi tuyên bố kinh tế dân Pháp so với Trung ương; và Chiến tranh México-Mỹ, hậu quả của việc sáp nhập Texas của Hoa Kỳ.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Evolución de la Población de México durante los años de 1521 al 2000
  2. ^ Michael P. Costeloe, The Central Republic in Mexico, 1835-1846. Hombres de Bien in the Age of Santa Anna (Cambridge, 1993)