Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Karelia (1923-1940)

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Karelia là một nước Cộng hòa tự trị trong Liên bang Xô viết, thành lập từ năm 1923. Năm 1940, sau Chiến tranh Liên Xô-Phần Lan, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Karelia hợp nhất với Cộng hòa Dân chủ Phần Lan thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Karelo-Phần Lan.[1]

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Karelia
1923–1940

Tiêu ngữ"Kõigi maade proletaarlased ühienege!"
(Tiếng Việt: "Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!")
Tổng quan
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Nga
Chính trị
Chính phủCộng hòa xã hội chủ nghĩa
Chủ tịch nước 
• 1923 - 1924
Aleksandr Vasilevich Shotman
• 1924 - 1928
Aleksandr Fyodorovich
• 1929 - 1934
Nikolay Aleksandrovich Yushchyev
• 1934 - 1935
Vasiliy Petrovich Averkyev
• 1935 1937
Nikolay Vasilyevich Arkhipov
• 1937 - 1940
Mark Vasilyevich Gorbachev
Premier of the memberstate 
Lịch sử 
• Thành lập
1923
• Giải thể
1940
Kinh tế
Đơn vị tiền tệRuble (SUR)
Tiền thân
Kế tục
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Karelia-Phần Lan

Xem thêmSửa đổi