Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Tuva

Quốc kỳ.
Quốc huy.

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Tuva ((Russian: Тувинская Автономная Советская Социалистическая Республика; Tuvan: Тыва Автономнуг Совет Социалистиг Республика)là chính phủ được thành lập năm 1962, kế thừa Tỉnh tự trị Tuva, thuộc Liên Xô. Nó được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1961 từ Tỉnh tự trị Tuva. Vào ngày 31 tháng 3 năm 1992, quốc gia kế vị của nó, Cộng hòa Tuva, đã trở thành thành viên của Liên bang Nga.