Cờ Đỏ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cờ Đỏ có thể là: