Cờ Cộng đồng các Quốc gia Độc lập

Cờ Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (tiếng Nga: Флаг Содружества Независимых Государств) mô tả một mặt trời màu vàng trên một lĩnh vực màu xanh đậm, với tám cột uốn giữ mặt trời.

Cộng đồng các Quốc gia Độc lập
Tỉ lệ1:2
Ngày phê chuẩn19 tháng 1 năm 1996
Cờ 1991–1996

Trước khi cờ được thông qua, một lá cờ tạm thời chỉ hiển thị các chữ cái "CIS" trên nền trắng đã được sử dụng, ví dụ như tại các sự kiện thể thao nơi một đội Liên bang thay thế Liên Xô khi Liên Xô đủ điều kiện nhưng chưa bao giờ đến.

Mô tả sửa

Thiết kế tượng trưng cho mong muốn hợp tác bình đẳng, đoàn kết, hòa bình và ổn định.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  Tư liệu liên quan tới Cộng đồng các Quốc gia Độc lập tại Wikimedia Commons