Cục Điện ảnh hay Cục điện ảnh Việt Nam là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; được bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp điện ảnh trong cả nước theo đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước. Cục Điện ảnh có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Cục Điện ảnh Việt Nam
Chính phủ Việt Nam

Lãnh đạo đương nhiệm
Vi Kiến Thành
từ 1 tháng 3 năm 2020

Bổ nhiệm bởiBộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thành lập15 tháng 3 năm 1953; 67 năm trước (1953-03-15) theo Sắc lệnh 147/SL
Tình trạng   Đang hoạt động   
Địa chỉ147 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Websitewww.cucdienanh.vn

Ngày 15/3/1953, tại Chiến khu Việt Bắc (ATK), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc doanh Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. Kể từ đó, ngày 15/3 đã được khắc ghi là dấu ấn lịch sử trên con đường xây dựng, phát triển của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Đó chính là nguồn gốc của Cục điện ảnh ngày nay.[1][2]

Lịch sửSửa đổi

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

  • 1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
  • 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Nghệ thuật;

c) Phòng Kinh tế Kỹ thuật;

d) Phòng Phổ biến phim;

đ) Đại diện Cục Điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

  • 3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

a) Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ 7 (hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự trang trải);

b) Tạp chí Điện ảnh Kịch trường. Cục trưởng Cục Điện ảnh có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ 7; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cục; trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Điện ảnh Kịch trường.

Tham khảoSửa đổi