Cục Bản quyền tác giả (Việt Nam)

Cục Bản quyền tác giả (tiếng Anh: Copyright Office of Vietnam, viết tắt là COV) là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Bản quyền tác giả
Tên viết tắtCOV
Thành lập20 tháng 2 năm 1987
LoạiCơ quan nhà nước
Vị thế pháp lýHợp pháp, hoạt động
Mục đíchQuản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa
Trụ sở chínhSố 33 ngõ 294/2 Kim Mã, quận Ba Đình
Vị trí
Ngôn ngữ chính
Tiếng Việt
Cục trưởng
Trần Hoàng
Chủ quản
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Trang webhttp://www.cov.gov.vn/

Ngày 20 tháng 2 năm 1987, Hãng bảo hộ Quyền tác giả Việt Nam được thành lập, là tiền thân của Cục Bản quyền tác giả.[1]

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả được quy định tại Quyết định số 912/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn sửa

Theo Điều 2, Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Bản quyền tác giả có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Trình Bộ trưởng các loại văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển công nghiệp văn hóa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuậtkhoa học, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
 • Quản lý các hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật
 • Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, hoạt động đại diện, tư vấn dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tổng hợp thông tin chung về sở hữu trí tuệ, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về sở hữu trí tuệ và các công việc chung khác có liên quan.
 • Giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chủ trương, chính sách pháp luật chung về phát triển công nghiệp văn hóa, tổng hợp thông tin chung về công nghiệp văn hóa, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về phát triển công nghiệp văn hóa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trường giao.

Lãnh đạo Cục[2] sửa

 • Cục trưởng: Trần Hoàng
 • Phó Cục trưởng:
 1. Phạm Thị Kim Oanh
 2. Lê Minh Tuấn

Cơ cấu tổ chức sửa

(Theo Điều 3, Quyết định số 912/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước sửa

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa
 • Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Đơn vị sự nghiệp sửa

 • Trung tâm giám định, thông tin và chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

Tham khảo sửa

 1. ^ “Lịch sử phát triển Cục Bản quyền tác giả”.
 2. ^ “Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả”.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa