Cục Tình báo Trung ương

trang định hướng Wikimedia

Cục Tình báo Trung ương là cơ quan nghiên cứu tình báo cao nhất của một quốc gia. Cụm này trên có thể chỉ đến một trong các cục Tình báo sau: