Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XIII (1924–1926)

Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XIII được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa XIII được tổ chức ngày 2/6/1924.

Ủy viên chính thức Sửa đổi

Ủy viên chính thức
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1
Andrey Andreyev
(1895–1971)
2/6/1924 1/1/1926 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Công đoàn Đường sắt
2  
Andrei Bubnov
(1884–1938)
2/6/1924 1/1/1926 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Liên Xô
3  
Kliment Voroshilov
(1881–1969)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tư lệnh Quân khu Moskva
4 Alexander Dogadov
(1888–1937)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Thư ký Hội đồng Trung ương các Công đoàn toàn Liên Xô
5 Isaak Zelensky
(1890–1938)
2/6/1924 1/1/1926 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Cục Trung Á
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Moskva
6
Lazar Kaganovich
(1893–1991)
2/6/1924 1/1/1926 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Trưởng ban Ban Tổ chức phân bổ Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine
7  
Mikhail Kalinin
(1875–1946)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Đại hội Xô Viết Toàn Nga
8  
Vyacheslav Molotov
(1890–1986)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
9  
Klavdija Nikolaeva
(1893–1944)
2/6/1924 1/1/1926 Bí thư dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Trưởng ban Ban Phụ nữ Công Nông Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
10 Alexander Smirnov
(1878–1938)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Ủy viên Dân ủy Nông nghiệp Nga Xô
11  
|Joseph Stalin
(1878–1953)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
12 Nikolai Uglanov
(1886–1937)
20/8/1924 1/1/1926 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Xô Viết tỉnh Nizhny Novgorod

Ủy viên dự khuyết Sửa đổi

Ủy viên dự khuyết
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1 Nikolay Antipov
(1894–1938)
2/6/1924 1/1/1926 Bí thư dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Moskva
2  
Felix Dzerzhinsky
(1877–1926)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng cục trưởng Tổng cục bảo vệ chính trị Quốc gia
Chủ tịch Xô Viết Tối cao Kinh tế Quốc Dân
3 Ivan Lepse
(1889–1929)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Công đoàn toàn Liên Xô
4  
Mikhail Tomsky
(1880–1936)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Công đoàn toàn Liên Xô
5 Nikolai Chaplin
(1902–1938)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang
6 Mikhail Frunze
(1885–1925)
2/6/1924 1/1/1926 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng
Ủy viên Dân ủy Quân sự và Hải quân Liên Xô

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi