Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XII (1923–1924)

Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XII được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa XII được tổ chức ngày 26/4/1923.

Ủy viên chính thức Sửa đổi

Ủy viên chính thức
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1
Andrey Andreyev
(1895–1971)
26/4/1923 2/6/1924 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Công đoàn Đường sắt
2  
Felix Dzerzhinsky
(1877–1926)
26/4/1923 2/6/1924 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Tổng cục trưởng Tổng cục bảo vệ chính trị Quốc gia
3  
Valerian Kuybyshev
(1888–1935)
26/4/1923 2/6/1924 Thanh tra Kinh tế Tài chính Liên Xô
4  
Vyacheslav Molotov
(1890–1986)
26/4/1923 2/6/1924 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
5  
Jānis Rudzutaks
(1873–1959)
26/4/1923 2/6/1924 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Cục Trung Á Trung ương Đảng Cộng sản Nga
6  
Alexey Rykov
(1881–1938)
26/4/1923 2/6/1924 Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Hội đồng Dân ủy Liên Xô
7  
Joseph Stalin
(1878–1953)
26/4/1923 2/6/1924 Tổng Bí thư Trung ươn Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
8  
Mikhail Tomsky
(1880–1936)
26/4/1923 2/6/1924 Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Hội đồng Công đoàn toàn Nga
9  
Grigory Zinoviev
(1883–1936)
25/9/1923 2/6/1924 Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản
Chủ tịch Xô Viết Đại biểu Công nhân và Binh lính Petrograd
10  
Leon Trotsky
(1879–1940)
25/9/1923 2/6/1924 Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên Dân ủy Quân sự và Hải quân Liên bang

Ủy viên dự khuyết Sửa đổi

Ủy viên dự khuyết
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1  
Mikhail Kalinin
(1875–1946)
26/4/1923 2/6/1924 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Đại hội Xô Viết Toàn Nga
2 Vasily Mikhailov
(1894–1937)
26/4/1923 2/6/1924 Ủy viên dự khuyết Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư thứ nhất Quận ủy Zamoskvorechye
3 Isaak Zelensky
(1890–1938)
26/4/1923 2/6/1924 Ủy viên dự khuyết Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva
4
Nikolai Bukharin
(1888–1938)
25/9/1923 2/6/1924 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Tổng biên tập báo Pravda
5 Ivan Korotkov
(1885–1949)
25/9/1923 2/6/1924 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư thứ nhất Khu ủy Ivanovo-Voznesensky

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi