Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XI (1922–1923)

Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XI được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa XI được tổ chức ngày 3/4/1922.

Ủy viên chính thức

sửa
Ủy viên chính thức
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1
Andrey Andreyev
(1895–1971)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Công đoàn Đường sắt
2  
Felix Dzerzhinsky
(1877–1926)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên Dân ủy Nội vụ Nga Xô
3  
Valerian Kuybyshev
(1888–1935)
3/4/1922 26/4/1923 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
4  
Vyacheslav Molotov
(1890–1986)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
5  
Alexey Rykov
(1881–1938)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
6  
Joseph Stalin
(1878–1953)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
7  
Mikhail Tomsky
(1880–1936)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Hội đồng Công đoàn toàn Nga

Ủy viên dự khuyết

sửa
Ủy viên dự khuyết
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1  
Mikhail Kalinin
(1875–1946)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Đại hội Xô Viết Toàn Nga
2  
Jānis Rudzutaks
(1873–1959)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Liên hiệp Công hội Quốc tế
3
Isaak Zelensky
(1890–1938)
3/4/1922 26/4/1923 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư trách nhiệm Thành ủy Moskva

Tham khảo

sửa

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa