Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa X (1921–1922)

Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa X được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa X được tổ chức ngày 16/3/1921.

Ủy viên chính thức Sửa đổi

Ủy viên chính thức
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1
Nikolay Komarov
(1886–1937)
16/3/1921 9/8/1921 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Ủy ban Tình trạng khẩn cấp về chiến đấu chống Phản cách mạng và phá hoại Petrograd
2
Vasily Mikhailov
(1894–1937)
16/3/1921 3/4/1922 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
3  
Vyacheslav Molotov
(1890–1986)
16/3/1921 3/4/1922 Bí thư trách nhiệm Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine
4  
Alexey Rykov
(1881–1938)
16/3/1921 3/4/1922 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Hội đồng tối cao về kinh tế quốc dân Nga Xô
5  
Joseph Stalin
(1878–1953)
16/3/1921 3/4/1922 Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên Dân ủy Dân tộc Nga Xô
6  
Mikhail Tomsky
(1880–1936)
16/3/1921 9/8/1921 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Hội đồng Công đoàn toàn Nga
7  
Yemelyan Yaroslavsky
(1875–1946)
16/3/1921 9/8/1921 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nga
8  
Felix Dzerzhinsky
(1877–1926)
9/8/1921 3/4/1922 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên Dân ủy Nội vụ Nga Xô
Chủ tịch Ủy ban Tình trạng khẩn cấp về chiến đấu chống Phản cách mạng và phá hoại toàn Nga
9  
Jānis Rudzutaks
(1873–1959)
9/8/1921 3/4/1922 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Liên hiệp Công hội Quốc tế
10
Pyotr Zalutsky
(1873–1959)
9/8/1921 3/4/1922 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Nga

Ủy viên dự khuyết Sửa đổi

Ủy viên chính thức
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1  
Felix Dzerzhinsky
(1873–1959)
16/3/1921 9/8/1921 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên Dân ủy Nội vụ Nga Xô
Chủ tịch Ủy ban Tình trạng khẩn cấp về chiến đấu chống Phản cách mạng và phá hoại toàn Nga
Trở thành ủy viên chính thức Orgburo
2  
Mikhail Kalinin
(1875–1946)
16/3/1921 3/4/1922 Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Đại hội Xô Viết Toàn Nga
3  
Jānis Rudzutaks
(1873–1959)
16/3/1921 9/8/1921 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Chủ tịch Liên hiệp Công hội Quốc tế
Trở thành ủy viên chính thức Orgburo
4
Pyotr Zalutsky
(1873–1959)
16/3/1921 9/8/1921 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Nga Trở thành ủy viên chính thức Orgburo
5
Ivan Kutuzov
(1885–1937)
16/3/1921 3/4/1922 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư Ban chấp hành tỉnh Petrograd
6
Vasily Schmidt
(1886–1938)
16/3/1921 3/4/1922 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Ủy viên Dân ủy Lao động Nga Xô
7
Ivan Tuntul
(1892–1938)
1/3/1922 3/4/1922 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Nga
Bí thư Cục Ural Trung ương Đảng Cộng sản Nga

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi