Cục Trang bị và kho vận, Bộ Công an (Việt Nam)

Cục Trang bị và kho vận trực thuộc Bộ Công an Việt Nam có chức năng quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật, trang cấp và kho vận trong Công an nhân dân; trực tiếp tổ chức đảm bảo trang bị kỹ thuật, quân trang, nuôi quân, công tác lưu trữ quốc gia, dự phòng chiến đấu, công tác kho và vận tải theo quy định của Nhà nướcBộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.[1][2][3][4][5]

Cục Trang bị và Kho Vận
Công an nhân dân Việt Nam

Công an hiệu
Quốc gia Việt Nam
Thành lậpNgày 13 tháng 5 năm 1953 (70 năm, 342 ngày)
Phân cấpCục đặc biệt
Nhiệm vụLà cơ quan tham mưu đầu ngành về công tác trang bị và kho vận
Bộ phận của Bộ Công an (Việt Nam)
Bộ chỉ huy Hà Nội
Tên khácH03
Lễ kỷ niệmNgày 13 tháng 5
Lãnh đạo hiện nay
Cục trưởng
Phó Cục trưởng

Lịch sử sửa

Theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Sau khi giải thể các Tổng cục, Cục Trang bị và kho vận được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trở về trực thuộc Bộ Công an.[5]

Lãnh đạo hiện nay sửa

Tổ chức sửa

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Chính trị - Hậu cần

3. Phòng Quản lý phương tiện bộ và xăng dầu

4. Phòng Quản lý phương tiện thủy

5. Phòng Quản lý thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

6. Phòng Quản lý vũ khí

7. Phòng Quản lý quân trang và nuôi quân

8. Phòng Nghiệp vụ kho

9. Phòng Vận tải

10. Phòng Tài chính

11. Trung tâm Đấu thầu mua sắm tài sản công

Cục trưởng qua các thời kỳ sửa

Phó Cục trưởng qua các thời kỳ sửa

Khen thưởng sửa

Huân chương Quân công hạng nhất.

Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Chú thích sửa

Nguyễn Văn Đức (Thiếu tướng Công an)

  1. ^ “Đại tá Bùi Thiện Dũng giữ chức Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận”.
  2. ^ “Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2019.
  3. ^ “Cục Trang bị và kho vận triển khai công tác năm 2019”.
  4. ^ “Cục Trang bị và kho vận tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ”.
  5. ^ a b “Công bố công tác cán bộ Cục Quản lý xây dựng - doanh trại và Cục Trang bị - kho vận”.