Cục diện thế giới

Cục diện thế giới là bức tranh toàn cảnh các mặt của đời sống quốc tế (về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, tôn giáo…) diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định; trong đó phản ánh tương quan lực lượng và quan hệ giữa các chủ thể chính, các trung tâm quyền lực lớn.[1]

Thành tố cấu thànhSửa đổi

  • Các quốc gia (nước lớn quyết định)
  • Các tổ chức quốc tế (mang tính cách quốc gia hoặc được quốc gia ủy quyền)
  • Các cơ chế liên kết, diễn đàn quốc tế
  • Các tổ chức phi chính phủ quốc tế
  • Các công ty xuyên quốc gia
  • Hệ thống luật pháp
  • Các phong trào chính trị, xã hội

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ GS.TS Vũ Văn Hiền (4 tháng 10 năm 2020). “Dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thập niên tới”. Truy cập 31 tháng 3 năm 2021.