Củ cải đường

Củ cải đường, loài trồng trọt Beta vulgaris, là loài thực vật mà rễ của chúng chứa hàm lượng sucrose cao. Nó được trồng thương mại để sản xuất đường. Củ cải đường và loài gieo trồng khác là B. vulgaris, như củ dềnchard, có cùng tổ tiên trong tự nhiên là sea beet (Beta vulgaris maritima).[1]

Sugar beet (Beta vulgaris L) rễ, lá và hoa mẫu

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Beta Maritima: The Origin of Beets. Springer. 2012. ISBN 978-1-4614-0841-3. The volume will be completely devoted to the sea beet, that is, the ancestor of all the cultivated beets. The wild plant, growing mainly on the shore of the Mediterranean Sea, remains very important as source of useful traits for beet breeding.

Liên kết ngoàiSửa đổi