Cử chỉ là một hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ hoặc không sử dụng âm thanh, trong đó những hành động nhìn thấy được của cơ thể chuyển các thông điệp nhất định; những hành động đó hoặc là thay thế cho, hoặc là kết hợp với ngôn ngữ nói. Cử chỉ bao gồm chuyển động của bàn tay, khuôn mặt hoặc các bộ phận khác của cơ thể. Cử chỉ khác với giao tiếp vật lý không lời, không truyền đạt các thông điệp cụ thể, chẳng hạn như thể hiện biểu cảm thuần túy, ủy quyền hoặc thể hiện sự chú ý chung.[1] Cử chỉ cho phép các cá nhân giao tiếp nhiều cảm xúc và suy nghĩ, từ khinh thường và thù địch đến tán thành và yêu mến, thường cùng với ngôn ngữ cơ thể bên cạnh lời nói khi họ nói. Việc dùng cử chỉ và lời nói hoạt động độc lập với nhau, nhưng kết hợp với nhau để tạo sự nhấn mạnh và ý nghĩa.

Các nhân viên chỉ đạo không quân quân sự sử dụng cử chỉ tay và cơ thể để chỉ đạo các hoạt động bay trên tàu sân bay.

Xử lý cử chỉ diễn ra ở các vùng của não như vùng BrocaWernicke, được sử dụng bằng giọng nóingôn ngữ ký hiệu.[2] Trên thực tế, một số học giả cho rằng ngôn ngữ đã phát triển ở người Homo sapiens từ một hệ thống trước đó bao gồm các cử chỉ bằng tay.[3] Lý thuyết cho rằng ngôn ngữ phát triển từ các cử chỉ bằng tay, gọi là Thuyết cử chỉ, bắt nguồn từ công trình của nhà triết học và linh mục thế kỷ 18 Abbé de Condillac, và đã được nhà nhân loại học đương đại Gordon W. Hewes hồi sinh vào năm 1973, như một phần của cuộc thảo luận về nguồn gốc của ngôn ngữ.[4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Kendon, Adam. (2004) Gesture: Visible Action as Utterance. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-83525-9
  2. ^ Xu, J; Gannon, PJ; Emmorey, K; Smith, JF; Braun, AR (2009). “Symbolic gestures and spoken language are processed by a common neural system”. Proc Natl Acad Sci U S A. 106 (49): 20664–20669. Bibcode:2009PNAS..10620664X. doi:10.1073/pnas.0909197106. PMC 2779203. PMID 19923436.
  3. ^ Corballis, Michael (January–February 2010). “The gestural origins of language”. WIREs Cognitive Science. 1 (1): 2–7. doi:10.1002/wcs.2. PMID 26272832.
  4. ^ Corballis, Michael (2010). “"The gestural origins of language." © 2009 John Wiley & Sons, Ltd”. WIREs Cogn Sci. 1 (1): 2–7. doi:10.1002/wcs.2. PMID 26272832.