Cửa Tùng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cửa Tùng)

Cửa Tùng là tên cửa biển của sông Bến Hải, nằm giữa hai huyện Gio LinhVĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tên cửa biển này còn được đặt cho:

Xem thêm

sửa