Cửa Việt (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cửa Việt)

Cửa Việt là tên cửa biển của sông Thạch Hãn, nằm giữa hai huyện Gio LinhTriệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tên cửa biển này được đặt cho:

Xem thêm sửa