Cửa khẩu Bản Chắt trên bản đồ Việt Nam
Cửa khẩu Bản Chắt
Cửa khẩu Bản Chắt
Cửa khẩu Bản Chắt (Việt Nam)

Cửa khẩu Bản Chắtcửa khẩu tại vùng đất bản ChắtBính Xá huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam [1][2][3][4].

Cửa khẩu Bản Chắt thông thương sang Cửa khẩu Bản Lạn (板烂口岸) ở xã Đồng Miên, huyện Ninh Minh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc [5][6].

Cửa khẩu là điểm cuối của quốc lộ 31, từ thị trấn Đình Lập tới.

Gần khu vực cửa khẩu Bản Chắt có các điểm du lịch như đình Pò Háng, đường tuần tra biên giới; đường cỏ lau Bắc Xa; Cột mốc 1297; hồ Khuổi In; hồ Pắc Làng; Nông trường trè Thái Bình,...

Tham khảo

sửa
  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-59C. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thuvien Phapluat Online, 01/2015. Truy cập 10/09/2018.
  4. ^ Thông tư 38/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 10/09/2018.
  5. ^ Quyết định số 482/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 17/04/2014 về cửa khẩu biên giới đất liền ở tỉnh Lạng Sơn. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 10/09/2018.
  6. ^ Bản Chắt hôm nay. Hải quan Online, 14/09/2016.

Liên kết ngoài

sửa