Cửu Diệu tinh quân

Cửu Diệu tinh quân (chữ Hán: 九曜星君) là chín vị thần trông coi 9 thiên thể chuyển động trên bầu trời theo quan điểm thần thoại Trung Quốc, gồm:

7 thiên thể đầu là có thực, còn 2 vì sao La Hầu và Kế Đô là những vì sao tưởng tượng, chỉ tồn tại trong thần thoại.

Khái niệm Cửu Diệu bắt nguồn từ khái niệm Ngũ Đức tinh quân trong văn hóa Đạo giáo, kết hợp với khái niệm Navagraha trong văn hóa Ấn giáo.

Trong kinh điển Phật giáo từng nhắc đến khái niệm Cửu Diệu đã được Đức Phật nói trong các tú diệu nghi quỹ của Mật giáo. Sau khi Phật giáo Ấn Độ truyền vào Trung Quốc, nhiều khái niệm văn hóa Ấn Độ được nhắc trong kinh điển Phật giáo được biến đổi các khái niệm trong văn hóa Trung Quốc, từ đó được truyền bá trong vùng văn hóa Á Đông.

Tham khảoSửa đổi