Fairchild C-123 Provider

(Đổi hướng từ C-123 Provider)

Fairchild C-123 Provider là một loại máy bay vận tải quân sự của Hoa Kỳ, do Chase Aircraft thiết kế, Fairchild Aircraft chế tạo cho Không quân Hoa Kỳ.

C-123 Provider
HC-123B Provider thuộc CGAS Miami.
Kiểu Máy bay vận tải quân sự
Hãng sản xuất Chase Aircraft
Fairchild Aircraft
Thiết kế Michael Stroukoff
Chuyến bay đầu tiên 14 tháng 10 năm 1949
Bắt đầu
được trang bị
vào lúc
1956
Ngừng hoạt động Không quân Hoa Kỳ 1980
Trang bị cho Không quân Hoa Kỳ(historical)
Tuần duyên Hoa Kỳ
Không quân Nhân dân Việt Nam
Được chế tạo 1949-1970
Số lượng sản xuất 307
Phát triển từ Chase XCG-20
Biến thể Chase XC-123A
Stroukoff YC-134

Biến thể Sửa đổi

 
Buồng lái của C-123K Provider tại Bảo tàng hàng không Castle
Chase XCG-20
Chase XC-123
Chase XC-123A
C-123B
UC-123B
VC-123C
Stroukoff YC-123D
Stroukoff YC-123E
YC-123H
C-123J
C-123K
AC-123K/NC-123K
C-123T
HC-123B
UC-123K
VC-123K
Stroukoff YC-134
YC-136

Quốc gia sử dụng Sửa đổi

  Brasil
  Campuchia
  Đài Loan (Đài Loan)
  El Salvador
  Lào
  Philippines
  Ả Rập Xê Út
 
C-123K của Hàn Quốc năm 1989.
  Hàn Quốc
  South Vietnam
  Việt Nam
  Thái Lan
  Hoa Kỳ
  Venezuela

Tính năng kỹ chiến thuật (C-123K Provider) Sửa đổi

Dữ liệu lấy từ The Observer's Book of Basic Aircraft: Military (dimensions)[1] and Jane's All The World's Aircraft 1969–70 (weights and performance)[2]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

 
Fairchild C-123 used for static and taxi scenes in Con Air (1997), at Wendover Airfield, c. 2011

Xem thêm Sửa đổi

Máy bay liên quan
Máy bay tương tự

Danh sách liên quan

Tham khảo Sửa đổi

Ghi chú Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

 1. ^ Green 1967, các trang 214–215.
 2. ^ Taylor 1969, các trang 323–324.

Tài liệu Sửa đổi

 • Andrade, John. U.S. Military Aircraft Designations and Serials since 1909. Leichester, UK: Midland Counties Publications, 1979. ISBN 0-904597-22-9.
 • Boerschig Jr, Charles A. Black Spot Special Activities Report. Ubon, Thailand: Black Spot Task Force, 1969.
 • Davis, Larry. Gunships: A Pictorial History of Spooky. Carrollton, Texas: Squadron/Signal Publications, 1982.
 • Green, William. The Observer's Basic Book of Aircraft: Military. London: Frederic Warne, 1967.
 • Green, William and Gerald Pollinger. The Aircraft of the World. London: Macdonald, 1955.
 • Gunston, Bill. The Encyclopedia of the World Air Power. New York: Crescent Books, 1980. ISBN 0-517-53754-0.
 • Gunston, Bill, ed. The Illustrated Encyclopedia of Commercial Aircraft. New York: Exeter Books, 1980. ISBN 978-0-89673-077-9.
 • Halliday, John T. Flying Through Midnight. London: New Scribner/Lisa Drew Book, 2007. ISBN 978-0-7432-7488-3.
 • The Illustrated Encyclopedia of the World's Modern Military Aircraft. London: Salamander Books, 1977. ISBN 0-86101-010-8.
 • Smith, C.M. History of the Black Spot Task Force, ngày 29 tháng 7 năm 1968–ngày 11 tháng 5 năm 1969. Eglin Air Force Base, Florida: Black Spot Task Force, undated.
 • Taylor, John W. R. Jane's All The World's Aircraft 1969–70. London: Sampson Low, Marston & Company, 1969. ISBN 0-354-00051-9.

Liên kết ngoài Sửa đổi