Lockheed C-141 Starlifter

(Đổi hướng từ C-141 Starlifter)

Lockheed C-141 Starlifter là một loại máy bay vận tải chiến lược quân sự của Hoa Kỳ, thuộc Bộ chỉ huy không quân cơ động (AMC) Không quân Hoa Kỳ (USAF).

C-141 Starlifter
C-141C của không quân Hoa Kỳ, thuộc liên đoàn không quân cơ động số 452, năm 2003
Kiểu Máy bay vận tải chiến lược
Hãng sản xuất Lockheed
Chuyến bay đầu tiên 17 tháng 12 năm 1963
Bắt đầu
được trang bị
vào lúc
1965
Ngừng hoạt động 5 tháng 5 năm 2006
Trang bị cho Không quân Hoa Kỳ
Được chế tạo 1963–1968
Số lượng sản xuất 285

Biến thể sửa

C-141A sửa

 
Buồng lái của C-141 đời đầu trưng bày tại căn cứ không quân McChord

C-141B sửa

 
C-141B

SOLL II sửa

C-141C sửa

Quốc gia sử dụng sửa

  Hoa Kỳ
 
Buồng lái mới của Lockheed C-141 Starlifter

Tính năng kỹ chiến thuật (C-141B Starlifter) sửa

 
MAC C-141

Dữ liệu lấy từ Simviation.com[1]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Xem thêm sửa

Máy bay liên quan
Máy bay tương tự

Danh sách liên quan

Tham khảo sửa

Chú thích
Tài liệu
  • Eden, Paul biên tập (1 tháng 6 năm 2006). The Encyclopedia of Modern Military Aircraft. London: Amber Books, 2004. ISBN 1-904687-84-9.
  • Johnsen, Frederick A. Lockheed C-141 Starlifter. North Branch, Minnesota: Specialty Press, 2005. ISBN 1-58007-080-9.
  • Ogden, Bob. Aviation Museums and Collections of North America (ấn bản 2). Tonbridge, Kent: Air Britain (Historians) Ltd, 2011. ISBN 978-0-85130-427-4.

Liên kết ngoài sửa