Grumman C-1 Trader

(Đổi hướng từ C-1 Trader)

Grumman C-1 Trader là một biến thể phát triển từ Grumman S-2 Tracker. Nó bị thay thế bởi một phiên bản tương tự như Northrop Grumman E-2 HawkeyeGrumman C-2 Greyhound.

C-1 Trader
1 chiếc C-1A Trader tại căn cứ không quân hải quân Willow Grove, Pennsylvania năm 1987
Kiểu Máy bay vận tải
Nhà chế tạo Grumman
Chuyến bay đầu 4 tháng 12 năm 1952
Vào trang bị 1952
Thải loại 1988
Sử dụng chính Hải quân Hoa Kỳ
Số lượng sản xuất 83
Phát triển từ Grumman S-2 Tracker
Phát triển thành Grumman E-1 Tracer

Biến thể Sửa đổi

 
Grumman C-1 tại Willow Grove
 
C-1A trên tàu USS Coral Sea
TF-1
TF-1Q
TF-1W
C-1A
EC-1A
KC-2 Turbo Trader

Quốc gia sử dụng Sửa đổi

  Hoa Kỳ
  Brasil

Tính năng kỹ chiến thuật Sửa đổi

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Xem thêm Sửa đổi

Máy bay liên quan
Máy bay tương tự

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

  Tư liệu liên quan tới C-1 Trader tại Wikimedia Commons