Lịch sử

CCTV-7 là một kênh truyền hình về quân đội và nông nghiệp của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc

CCTV-7 phát sóng vào ngày 30 tháng 11 năm 1995, với thời luợng phát sóng từ 8:30 đến 24:00 đến tháng 6/1998 đến nay là 5:55 đến 00:55, Với nội dung như trước đây: Quân đội - Nông nghiệp - Thiếu nhi, với những chương trình do CCTV sản xuất

Thời lượng phát sóng

30/11/1995 - 31/5/1998: 08:30 - 24:00

1/6/1998 - nay: 06:00 - 24:00 - 06:00 - 00:50 - 06:00 - 01:08 và 06:00 - 00:55

Ngày 1 tháng 8 năm 2019, kênh CCTV-7 chia tách thành 2 kênh CCTV-7 mới và CCTV-17

Tham khảoSửa đổi