Franc CFA Tây Phi

(đổi hướng từ CFA franc Tây Phi)

CFA franc Tây Phi (mã ISO 4217: XOF) là đơn vị tiền tệ chung của 8 nước Tây Phi sử dụng tiếng Pháp trong Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi gồm Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, SénégalTogo. Đơn vị tiền tệ này do Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi phát hành. Hiện nay, CFA franc Tây Phi được neo vào Euro theo tỷ lệ 655.957 franc = 1 Euro. CFA franc Tây Phi có các loại mệnh giá sau:

Một số đồng CFA franc Tây Phi bằng kim loại.
Các quốc gia sử dụng CFA franc Tây Phi

Trên danh nghĩa, 1 franc bằng 100 centime, tuy nhiên không có mệnh giá centime trong thực tế.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi