Mở trình đơn chính

CN hay cn có thể là từ viết tắt cho: