COD

trang định hướng Wikimedia

COD có thể là từ viết tắt của: