CPLD (viết tắt của Complex Programmable Logic Device) là một vi mạch mà người dùng có thể lập trình được. Nó cũng tương tự như FPGA về ứng dụng nhưng không có nhiều cổng logic (logic gates) như FPGA. Do đó nếu cần thiết kế những mạch phức tạp (Ví dụ như khi thiết kế một CPU mềm thì nên dùng FPGA.) CPLD chỉ phù hợp cho những thiết kế đơn giản. Trong khi FPGA thì dựa trên SRAM, CPLD lại dựa trên EEPROM, do dó nó ghi nhớ được lập trình khi tắt nguồn điện. Chỉ cần nạp điện lên là CPLD có thể hoạt động mà không cần phải tải lập trình xuống như FPGA.[1] [2] [3] Những hãng chế tạo CPLD gồm có Xilinx, Altera, LatticeActel.

CPLD MAX II của Altera

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Architecture of FPGAs and CPLDs, a tutorial” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 21 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2012.
  2. ^ “Differences between FPGA and CPLD”.
  3. ^ “What are CPLDs and FPGAs”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2012.