Ca Diếp

trang định hướng Wikimedia

Ca Diếp hay Ca-diếp là cụm từ Hán Việt phiên âm từ tiếng Trung 迦葉. Cụm từ trong tiếng Trung lại là phiên âm từ tiếng Phạn कश्यप (Kāśyapa) hay tiếng Pali Kassapa. Nó có thể chỉ tới: