Tổng Caen-8
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Normandie
Tỉnh Calvados
Quận Quận Caen
3
Mã của tổng 14 44
Thủ phủ Caen
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Éric Vève
2008-2014
Dân số không
trùng lặp
người
(1999)
Diện tích ha =  km²
Mật độ  hab./km²

Tổng Caen-8 là một tổng thuộc tỉnh Calvados trong vùng Normandie.

Tổng này được tổ chức ở một phần của Caen (Saint-Jean và một phần của Vaucelles), Fleury-sur-OrneLouvignyquận Caen. Độ cao khu vực này dao động từ 2 m (Caen) đến 73 m (Caen) với độ cao trung bình 12 m.

HistoireSửa đổi

Hành chínhSửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
1982 - 2008 Francis Saint-Ellier DL
2008 - actuel Éric Vève PS

Các đơn vị trực thuộcSửa đổi

Dân số
bưu chính

insee
Caen 113 987 (1) 14000 14118
Fleury-sur-Orne 4 231 14123 14271
Louvigny 1 766 14111 14383

(1) một phần của xã.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi