Calanda trên bản đồ Iberia
Calanda

Calanda là một đô thị trong tỉnh Teruel, Aragon, Tây Ban Nha.

Tham khảoSửa đổi