Calatrava là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Romblon, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 8.878 người trong 1.674 hộ.

Bản đồ Romblon với vị trí của Calatrava

Barangay

sửa

Calatrava được chia thành 7 barangay.

  • Balogo
  • Linao
  • Poblacion
  • Pagsangahan
  • Pangulo
  • San Roque
  • Talisay

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Romblon