Calcarea là một lớp trong ngành Thân lỗ (Porifera) gồm các loài bọt biển vôi (calcareous sponges).

Calcarea
Haeckel Calcispongiae.jpg
"Calcispongiae" trong cuốn Kunstformen der Natur, 1904
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Porifera
Lớp (class)Calcarea
Các phân lớp

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi