Calcochloris là một chi động vật có vú trong họ Chrysochloridae, bộ Afrosoricida. Chi này được Mivart miêu tả năm 1867.[1] Loài điển hình của chi này là Chrysochloris obtusirostris Peters, 1851.

Calcochloris
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Afrosoricida
Họ (familia)Chrysochloridae
Chi (genus)Calcochloris
Mivart, 1867[1]
Loài điển hình
Chrysochloris obtusirostris Peters, 1851.
Các loài
Danh pháp đồng nghĩa
Chrysotricha Broom, 1907; Huetia Forcart, 1942.

Các loài Sửa đổi

Chi này gồm các loài:

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ a b Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). “Calcochloris”. Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.

Tham khảo Sửa đổi