Calculus (trong tiếng Latinh calculus có nghĩa là ‘hòn đá cuội’, dạng số nhiều calculī) với nghĩa thường gặp là phương pháp tính toán.

Trong toán họcSửa đổi

Trong sinh họcSửa đổi