"Calling Elvis" là bài hát do Mark Knopfler sáng tác và ban nhạc Dire Straits trình diễn. Bài hát được giới thiệu ở trong album cuối cùng của ban được thu tại phòng thu âm, album On Every Street (1991). Nó cũng được giới thiệu trong album thu trực tiếp On The Night (1993).

Bài hát được sáng tác có nội dung liên quan tới Elvis Presley.

Một trong những câu nhắc đến Elvis là "Yeah you've gotta tell him / he's still the man" hay "Oh love me tender / Baby don't be cruel / Return to sender / Treat me like a fool". Trong phiên bản "Calling Elvis" được thu âm tại phòng thu âm, Knopfler hát câu này một cách nghiêm chỉnh nhưng trong buổi trình diễn On The Night vào năm 1993, anh đã hát câu đó với giọng khá châm biếm. Với câu hát này Dire Straits có thể trở nên ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới vào thời điểm đó và Knopfler đã trở thành một ông vua nhạc Rock 'n Roll mới.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Dire Straits
Thành viên
Mark Knopfler | John Illsley | Alan Clark | Guy Fletcher | David Knopfler | Pick Withers | Hal Lindes | Terry Williams | Jack Sonn
Album video
Dire Straits | Communiqué | Making Movies | Love over Gold | ExtendedancEPlay | Brothers in Arms | On Every Street | Alchemy | On The Night | Live at the BBC | Money for Nothing | Sultans of Swing: The Very Best of Dire Straits | The Best of Dire Straits & Mark Knopfler: Private Investigations
Đĩa đơn
Sultans of Swing | Lady Writer | Romeo and Juliet | Skateaway | Private Investigations | Twisting by the_Pool | So Far Away | Money for Nothing | Brothers in Arms | Walk of Life | Your Latest Trick | Calling Elvis | Encores EP
Videography
Các chuyến lưu diễn
Xem thêm