Cam Ly là tên của một con suối chảy qua thành phố Đà Lạt và một thác nước nổi tiếng trên con suối này. Ngoài ra, tên gọi Cam Ly còn được đặt cho một số công trình kiến trúc tại Đà Lạt như:

  • Nhà thờ Cam Ly: một nhà thờ của Giáo hội Công giáo Việt Nam tại phường 5, gần thác Cam Ly
  • Sân bay Cam Ly: sân bay nhỏ tại Đà Lạt, nay đã ngừng hoạt động