Cam Ranh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cam Ranh là một thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi Cam Ranh còn có thể chỉ: