Canadian Broadcasting Corporation

CBC (tiếng Anh: Canadian Broadcasting Corporation; tiếng Pháp: Société Radio-Canada) là mạng lưới phát sóng công cộng Canada.

Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
KiểuPhát thanhtruyền hình
Quốc gia Canada
Có mặt tạiQuốc gia
Quốc tế
Chủ sở hữuChính phủ Canada
Nhân vật chủ chốt
Hubert T. Lacroix, Chủ tịch
Ngày lên sóng chính thức
2 tháng 11, 1936 (radio); 06 tháng 9, 1952 (truyền hình)
Trang mạng
www.cbc.ca
Trung tâm phát thanh truyền hình khu vực CBC ở Vancouver.

Xem thêm sửa

  • Concentration of media ownership
  • Media in Canada
  • Réseau de l'information
  • TOU.TV
  • Canadian Radio Broadcasting Commission
  • TV Ontario
  • Radio Television Hong Kong
  • British Broadcasting Corporation
 
CBC của ngôn ngữ tiếng Anh tổng thể kiểm soát điểm, Trung tâm phát thanh truyền hình CBC, ở Toronto.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa