Cao Bình

trang định hướng Wikimedia

Cao Bình có thể là:

  • Danh xưng cũ của tỉnh Cao Bằng, sau vì kị húy vua Quang Trung nên phải sửa lối phát âm
  • Huyện cấp thị Cao Bình (高平市) trực thuộc địa cấp thị Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
  • Quận Cao Bình (高坪区) trực thuộc địa cấp thị Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc