Cao Châu (chữ Hán giản thể: 高州市, âm Hán Việt: Cao Châu thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Cao Châu nằm ở tây nam Quảng Đông, có diện tích 3276 km², dân số 1,57 triệu người. Mã số bưu chính của Cao Châu là 525200, mã vùng điện thoại là 0668. Thị xã này được chia thành các đơn vị hành chính gồm 2 nhai đạo, 5 trấn.

  • Nhai đạo biện sự xứ: Nam Hải, Cao Địa.
  • Trấn: Sa Viện, Tiểu Lương, Thất Khinh, Pha Tâm, Dương Giác.

Tham khảoSửa đổi