Mở trình đơn chính

Cao Phi Hùng là một tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, hiện là Phó Tư lệnh Quân khu 5

Binh nghiệpSửa đổi

Ông từng giữ chức Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 2

Trước năm 2016, ông là Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 5

Ngày 08 tháng 4 năm 2016, Đại tá Cao Phi Hùng nhận quyết định giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.[1]

Tháng 9 năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tham khảoSửa đổi